Garantiiteatis

GARANTIITEATIS

Toote garantiiperiood on 3 aastat alates ostukuupäevast.
Akul on materjali- ja tootmisvigade vastane garantii 12 kuuks alates ostmiskuupäevast.
Kui teie poolt ostetud WORX DIY -i tootel tekib nimetatud garantiiperioodi jooksul
rike materjalivõi tootmisvigade tõttu:


 • Garanteerime kõigi vigaste osade tasuta remondi või väljavahetamise,
 • Toote tasuta remondi,
 • Seadme tasuta asendamise uue või taastatud seadmega.

Teie garantii suhtes kehtivad järgmised tingimused:


 • Toode on internetilehel register.worxtools.com registreeritud 30 päeva jooksul alates ostmise kuupäevast. (Ilma registreerimata tootel on garantii vaid 24 kuud)
 • Aku garantii on 12 kuud, olenemata toote internetis registreerimisest.
 • Toodet ei ole valesti kasutatud, modifitseeritud või remonditud mujal kui tootja poolt autoriseeritud remonditöökojas.
 • Toodet on kasutatud vaid WORX originaaltarvikutega ja remonditud vaid originaalvaruosadega.
 • Toode on kasutamisel mõistlikul määral kulunud.
 • Toodet ei ole kasutatud professionaalsetel eesmärkidel.
 • Toodet ei ole kasutatud väljarentimise otstarbel.
 • Tootele ei ole tekitatud kahju kõrvaliste esemete, ainete või õnnetusjuhtumitega.

Garantii ei kata:


 • Tavalisel kasutamisel tekkivat loomulikku kulumist.
 • Valest kasutamisest, remontimisest ja ülekoormusest, nagu ka valede tööotsikute kasutamisest tingitud kahjustusi.

Garantii realiseerimiseks peate esitama müüjale või volitatud remondiesindusele ostu tõendava dokumendi.
Garantii ei kehti tööriista tööotsikutele ja lisaseadmetele. Garantii on kehtiv ainult esmaostjale seda ei saa üle kanda teisele isikule.
Kõik garantii korras tehtud remonditööd ja varuosad kuuluvad ainult originaaltoote ostu kuupäevast loetava garantiiaja kehtivuse jooksul garantii alla.


 • Garantiiandja ja garantiitööde teostaja on AS Mecro.Aadress Peterburi tee 44, Tallinn. Telefon +372 620 1111
McAfee SECURE sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams