Garden įrankių garantija

WORX GARDEN ĮRANKIŲ GARANTIJA

Jei jūsų įsigytas WORX GARDEN įrankis per 3 metus nuo pirkimo dienos sugestų dėl nekokybiškų medžiagų ar prastos darbo kokybės, garantuojame, kad:


 • Nemokamai pakeisime arba sutaisysime visas nekokybiškas dalis, arba
 • Pataisysime gaminius nemokamai, arba
 • Nemokamai pakeisime gaminį nauju arba atnaujintu.

Garantinis aptarnavimas priklauso nuo šių sąlygų:


 • Registracija internetu adresu register.worxtools.com per 30 dienų nuo pirkimo dienos. (be registracijos taikoma tik 12 mėnesių garantija)
 • Baterijų pakuotei taikoma tik 12 mėnesių garantija, nepriklausomai nuo registracijos internetu.
 • Įrankis nebuvo naudojamas ne pagal paskirtį, aplaidžiai, nebuvo neprižiūrimas, perdirbtas, nebuvo atlikti nežymūs jo pakeitimai arba jį netaisė kiti nei įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistai.
 • Gaminiui arba su gaminiu buvo naudojami tik originalūs “WORX GARDEN” priedai ir dalys.
 • Produktas dėvėjosi natūraliai.
 • Įrankis nebuvo naudojamas verslui arba profesionaliam darbui.
 • Produktas nebuvo nuomojamas.
 • Produktas sugedo ne dėl pašalinių objektų, medžiagų ar nelaimingų atsitikimų.

Ši garantija netaikoma:


 • Komponentams, kurie natūraliai nusidėvi naudojant įrankį pagal naudojimo instrukciją.
 • Neleistina / netinkama techninė priežiūra ar naudojimas arba perkrova į šią garantiją neįtraukti; ši garantija taip pat netaikoma tokiems priedams kaip lemputės, diskai, grąžtai ir pan.

Pateikiant pretenzijas dėl garantijos, reikės pateikti registracijos dokumentą ir pirkimo įrodymą – galiojantį čekį su pirkimo data ir vieta.


Ši garantija nepakeičia jūsų įstatymais nustatytų teisių, tik jas papildo.
Ši garantija netaikoma priedams, pateikiamiems kartu su įrankiu.
Ši garantija galioja tik pirmam pirkėjui ir nėra perduodama.
Visiems taisymo darbams ir keičiamiesiems įrankiams likusiu garantiniu laikotarpiu nuo pirmojo pirkimo dienos taikoma ribotoji garantija.

McAfee SECURE sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams