Garantierklæring for WORX hageverktøy

GARANTIERKLÆRING FOR WORX HAGEVERKTØY

Hvis ditt WORX HAGE-verktøy blir ødelagt på grunn av materialeller fabrikasjonsfeil innen 3 år etter kjøpsdato, garanterer vi å:


 • Erstatte eller reparere alle ødelagt deler uten kostnad, eller,
 • Reparere produktene uten kostnad, eller,
 • Skifte enheten ut med en ny eller en overhalt enhet, uten kostnad.

Garantien er underlagt følgende:


 • Registrering på Internett register.worxtools.com innen 30 dager etter kjøp (uten registrering gjelder garantien kun i 24 måneder).
 • Garantien på batteripakken gjelder kun i en periode på 12 måneder uavhengig av registrering på Internett.
 • At verktøyet ikke brukes på feil måte, ikke misbrukes, neglisjeres, endres, modifiseres eller repareres av noen andre enn et autorisert servicesenter.
 • At kun originalt WORX HAGE-tilbehør og deler har blitt bruk på eller med dette produktet.
 • At verktøyet utsettes for normal bruk og slitasje.
 • At verktøyet ikke brukes til utvekslings- eller profesjonell bruk.
 • At verktøyet ikke brukes til utleieformål.
 • At verktøyet ikke er skadet av fremmedlegemer, substanser eller ulykker.

Garantien dekker ikke:


 • Komponenter som utsettes for vanlig bruk og slitasje forårsaket av bruk i henhold til bruksanvisningen.
 • Uautorisert/feil vedlikehold eller overbelastning unntas fra denne garantien, det samme gjelder tilbehør som pærer, blader og biter osv.

Denne garantierklæringen erstatter ikke, men er i tillegg til dine lovmessige rettigheter.

Denne garantien gjelder ikke tilbehøret.
Denne garantien anvendes bare av den opprinnelige kjøperen og kan ikke bli overført.
Alle reparasjoner og bytting av verktøy vil bli dekket av den begrensede garantien for statusen til garantiperioden fra datoen til det opprinnelige innkjøpet.

McAfee SECURE sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams