Garantideklaration för worx trädgårdsverktyg

GARANTIDEKLARATION FÖR WORX TRÄDGÅRDSVERKTYG

Om ditt WORX TRÄDGÅRD-verktyg blir defekt pga. felaktiga material eller utförande inom en period av 3 år från inköpsdatum, garanterar vi att vi:


 • Byter ut eller reparerar alla defekta delar utan kostnad, eller,
 • Reparerar produkter utan kostnad, eller,
 • Byter ut enheten mot en ny eller renoverad enhet utan kostnad.

Följande garantivillkor gäller:


 • Registrering på Internet register.worxtools.com inom 30 dagar efter inköp (utan registrering gäller endast 24 månaders garanti).
 • Batterier garanteras endast för en period på 12 månader, oavsett online-registrering.
 • Verktyget har inte använts felaktigt, vårdslöst, försummats, ändrats, modifierats eller reparerats av någon annan än ett auktoriserat servicecenter.
 • Endast äkta WORX TRÄDGÅRD-tillbehör och –delar har använts på eller tillsammans med produkten.
 • Verktyget har utsatt för normalt slitage.
 • Verktyget har inte använts yrkesmässigt.
 • Verktyget har inte hyrts ut.
 • Verktyget har inte erhållit allvarliga skador orsakade av främmande föremål, substanser eller olyckor.

Din garanti gäller inte:


 • Komponenter som slits naturligt vid användning enligt bruksanvisningen.
 • Ej auktoriserat/felaktigt underhåll/hantering eller överbelastning omfattas inte av denna garanti, och det gör inte heller tillbehör som t.ex. glödlampor, blad och bits osv.

Vid garantianspråk måste du skicka in ett registreringsdokument och ett inköpsbevis av giltigt kvitto som visar datum och plats för inköpet.

Denna garanti ersätter inte dina lagstadgade rättigheter utan gäller utöver dessa.
Denna garanti gäller inte tillbehör.
Denna garanti gäller bara originalköparen och kan inte överlåtas. Alla reparationer och reparationsverktyg kommer att täckas av den begränsade garantin för summan under garantiperioden fr˜n originalinköpsdatumet.

McAfee SECURE sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams